Valtiopaivaasia HE 142/1992

HE 142/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1546/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3208

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1992 Päättynyt PTK 106/1992 3253

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 89/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1992 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1992 Poistettu PTK 182/1992 5375
16.12.1992 Päättynyt PTK 183/1992 5462

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 184/1992 5490
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992 5824

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​