HE 142/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1546/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3208

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1992 Päättynyt PTK 106/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3253

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 89/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1992 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1992 Poistettu PTK 182/1992
16.12.1992 Päättynyt PTK 183/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1992 Päättynyt PTK 184/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5490

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.1992 Päättynyt PTK 193/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5824

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.1992

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot