HE 142/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain, kansanterveyslain 40 §:n ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1003/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1004/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1005/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

2) Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta

3) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3567

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1996 vp
Valmistunut

04.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1996 vp
Päätös

Tiistain 22.10. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4016

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4064

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996

Vastaus
EV 130/1996 vp