Valtiopaivaasia HE 142/2003

HE 142/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
400/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
401/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
402/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
403/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki työaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
404/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

01.06.2004

Säädöskokoelma
405/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista

2. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

3. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki vuosilomalain 22 §:n muuttamisesta

5. Laki työaikalain muuttamisesta

6. Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.11.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2003 Päättynyt PTK 95/2003 10
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 1/2004 vp
Valmistunut

31.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. - 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 2/2004 vp
Valmistunut

12.03.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 37/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004 16
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.2004

​​​​