Valtiopaivaasia HE 142/2009

HE 142/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Liikennevirastosta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
862/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta

Vahvistettu

13.11.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
863/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Liikennevirastosta

2. Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pennanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009 16
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009 17
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009 15
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 19/2009 vp
Valmistunut

21.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.2009 Päättynyt PTK 99/2009 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.2009