Valtiopaivaasia HE 143/1991

HE 143/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain muuttamisesta sekä työttömyyskassalain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (23 §, TyVM 8/1991)

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1694/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta (25 §, TyVM 8/1991)

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1695/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työttömyyskassalain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1696/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (23 §, TyVM 8/1991)

2) Laki työttömyyskassalain muuttamisesta (25 §, TyVM 8/1991)

3) Laki työttömyyskassalain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991 2094
22.10.1991 Poistettu PTK 70/1991 2224
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991 2380

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1991 vp
Valmistunut

19.11.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/1991 vp
Valmistunut

11.12.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 3699

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991 3820
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 3863 44-46
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 4053 19
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 4110 42, 43

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

​​​​