Valtiopaivaasia HE 143/1993

HE 143/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotuksen muutoksenhakujärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
691/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
692/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki verotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
693/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
694/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
695/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
696/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki perintö- ja lahjaverolain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
697/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki kiinteistöverolain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
698/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki liikevaihtovero-oikeudesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
699/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta (Korvaava laki: Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
700/1994
Päätös

Hyväksytty

11) Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
701/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
702/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
703/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
704/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki polttoainemaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
705/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki leimaverolain 92 ja 98 a §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki leimaverolain 98 b §:n muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
706/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki luottoverolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
707/1994
Päätös

Hyväksytty

18) Laki tilauslentoverosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
708/1994
Päätös

Hyväksytty

19) Laki elokuvaverolain 14 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

20) Laki arpajaisverolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
709/1994
Päätös

Hyväksytty

21) Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
710/1994
Päätös

Hyväksytty

22) Laki suhdannetalletuslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
711/1994
Päätös

Hyväksytty

23) Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
712/1994
Päätös

Hyväksytty

24) Laki veronkantolain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
713/1994
Päätös

Hyväksytty

25) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
714/1994
Päätös

Hyväksytty

26) Uusi laki: Laki teleliikenteen verottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
715/1994
Päätös

Hyväksytty

27) Uusi laki: Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8 §:n muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

01.12.1994

Säädöskokoelma
716/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain muuttamisesta

2) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki verotuslain muuttamisesta

4) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

5) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

6) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

7) Laki perintö- ja lahjaverolain 48 §:n muuttamisesta

8) Laki kiinteistöverolain 27 §:n muuttamisesta

9) Laki liikevaihtovero-oikeudesta annetun lain kumoamisesta

10) Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta (Korvaava laki: Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

11) Laki tullilain muuttamisesta

12) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

13) Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

14) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

15) Laki polttoainemaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

16) Laki leimaverolain 92 ja 98 a §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki leimaverolain 98 b §:n muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

17) Laki luottoverolain 22 §:n muuttamisesta

18) Laki tilauslentoverosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

19) Laki elokuvaverolain 14 §:n muuttamisesta

20) Laki arpajaisverolain 16 §:n muuttamisesta

21) Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta

22) Laki suhdannetalletuslain 14 §:n muuttamisesta

23) Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

24) Laki veronkantolain 12 §:n muuttamisesta

25) Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

26) Uusi laki: Laki teleliikenteen verottamisesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

27) Uusi laki: Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 8 §:n muuttamisesta, LaVM 11/1994 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2635

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1993 Päättynyt PTK 101/1993 2783

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 3/1994 vp
Valmistunut

20.05.1994

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 3/1994 vp
Valmistunut

15.03.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 59/1994 1636

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 60/1994 1641
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1994 Päättynyt PTK 62/1994 1788
Huomautus

*) 2. lain 4 § tulee voimaan ja 3 §:n 2 momentti kumotaan 01.12.1994.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1