Valtiopaivaasia HE 143/1996

HE 143/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesata

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

15.11.1996

Säädöskokoelma
839/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

15.11.1996

Säädöskokoelma
840/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

15.11.1996

Säädöskokoelma
841/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.1996

Voimaantulo

15.11.1996

Säädöskokoelma
842/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n muuttamisesta

2) Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta

3) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.09.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3568

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/1996 vp
Valmistunut

04.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1996 vp
Päätös

Tiistain 22.10. istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3877

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996 4015
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4064
Huomautus

*) 1. lain 12 § 1 mom 5 kohta ja 15 § 1 mom tulevat voimaan 01.01.1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1996