HE 143/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikostorjunnasta puolustusvoimissa

2. Laki tieliikennelain 25 ja 48 §:n muuttamisesta

3. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki puolustusvoimista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

5. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

6. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Herrala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2012 Päättynyt PTK 3/2012
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Lausunnot

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §