Valtiopaivaasia HE 144/1991

HE 144/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitoa koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
311/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Perhehoitajalaki

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
312/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
313/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
314/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki lastensuojelulain 27 ja 28 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
315/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

2) Perhehoitajalaki

3) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

4) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

5) Laki lastensuojelulain 27 ja 28 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991 2099

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/1991 vp
Valmistunut

11.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1991 Päättynyt PTK 108/1991 3532

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 3634 15-19
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 3892 58

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. StVM, 1