Valtiopaivaasia HE 144/1993

HE 144/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääninoikeuslain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, LaVM 15/1993)

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lääninoikeuslain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, LaVM 15/1993)

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1061/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääninoikeuslain 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lääninoikeuslain muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, LaVM 15/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2635

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1993 Päättynyt PTK 101/1993 2783

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 4001

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4062
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1993 Päättynyt PTK 138/1993 4076

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.1993

​​​​