Valtiopaivaasia HE 144/1996

HE 144/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yhdyskuntapalvelusta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1055/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki rikoslain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1056/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1057/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5) Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdyskuntapalvelusta

2) Laki rikoslain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta

3) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

4) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

5) Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3636

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1996 vp
Valmistunut

21.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996 4856

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Keskeytynyt PTK 155/1996 4911
29.11.1996 Päättynyt PTK 159/1996 5001 1
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

4. ja 5. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5130

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

​​​​