Valtiopaivaasia HE 144/1998

HE 144/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
906/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vahtera

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1998 Päättynyt PTK 116/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1998 vp
Valmistunut

20.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1998 Päättynyt PTK 133/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1998 Päättynyt PTK 138/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.1998