Valtiopaivaasia HE 144/2000

HE 144/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1210/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1211/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1212/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
1213/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta annetun lain kumoamisesta

4. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sulonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 17
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään sellaisinaan ja 2. lakiehdotus muutettuna ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 25/2000 vp
Valmistunut

16.11.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Päättynyt PTK 154/2000 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2000

​​​​