Valtiopaivaasia HE 144/2002

HE 144/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1187/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Narikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 26
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 26
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 26
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/2002 vp
Valmistunut

04.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen HE 144/2002 vp pohjalta paitsi 18 § täydentävän hallituksen esityksen HE 258/2002 vp mukaisena ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 26/2002 vp
Valmistunut

25.10.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2002 Päättynyt PTK 151/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Poistettu PTK 159/2002 17
11.12.2002 Päättynyt PTK 160/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot