Valtiopaivaasia HE 144/2012

HE 144/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
1081/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
1082/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
1083/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
1084/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2012

Voimaantulo

19.01.2013

Säädöskokoelma
1085/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajokorttilain muuttamisesta

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

3. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

5. Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.2012

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 20/2012 vp
Valmistunut

04.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 40 § sekä 67-69 § muutettuina, että 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 43/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2012 Päättynyt PTK 124/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 9
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot