Valtiopaivaasia HE 145/1991

HE 145/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1714/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kansanterveyslain 14 §:n 6 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1715/1991
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työttömyysturvalain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1716/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2) Laki kansanterveyslain 14 §:n 6 momentin kumoamisesta

3) Laki työttömyysturvalain 29 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991 2096
22.10.1991 Poistettu PTK 70/1991 2242
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991 2387

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 109/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1991 Päättynyt PTK 110/1991 3706

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991 3801
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 3859 33-41
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 4045 17
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 4107 37-40

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. StVM, 4

​​​​