Valtiopaivaasia HE 145/1996

HE 145/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.02.1997

Voimaantulo

15.03.1997

Säädöskokoelma
171/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3638

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/1996 vp
Valmistunut

19.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 4/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1997 Päättynyt PTK 5/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1997 Päättynyt PTK 6/1997 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.1997 Päättynyt PTK 9/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.1997

Vastaus
EV 1/1997 vp

​​​​