Valtiopaivaasia HE 145/1998

HE 145/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kokoontumislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Kokoontumislaki

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
530/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki poliisilain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
531/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
532/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kokoontumislaki

2) Laki poliisilain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

3) Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 13/1998 vp
Valmistunut

11.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 29/1998 vp
Valmistunut

03.02.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 203/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 204/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

​​​​