Valtiopaivaasia HE 145/2000

HE 145/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Päätökset

1. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Vahvistettu

19.01.2001

Voimaantulo

01.10.2001

Säädöskokoelma
24/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.2000

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hirsto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2000 Päättynyt PTK 117/2000 18
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 10/2000 vp
Valmistunut

14.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2000 Päättynyt PTK 140/2000 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2000 Päättynyt PTK 142/2000 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2000

​​​​