Valtiopaivaasia HE 145/2002

HE 145/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maahanmuuttajan erityistuesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1192/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1193/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1194/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1195/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
1196/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maahanmuuttajan erityistuesta

2. Laki kansaneläkelain 30 a §:n muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

5. Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 27
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 27
20.09.2002 Päättynyt PTK 101/2002 27
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2002 vp
Valmistunut

14.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 18
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2002 Päättynyt PTK 141/2002 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.2002

​​​​