Valtiopaivaasia HE 145/2008

HE 145/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
737/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
738/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
739/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tullilain 12 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Voimaantulo

01.12.2008

Säädöskokoelma
740/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

2. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

3. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

4. Laki tullilain 12 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2008 Päättynyt PTK 88/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2008 vp
Valmistunut

07.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 §:n 2 momentin 2 kohta muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2008 Päättynyt PTK 106/2008 4
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Päättynyt PTK 108/2008 5
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2008

​​​​