Valtiopaivaasia HE 145/2012

HE 145/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tullin hallinnosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Tullin hallinnosta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
960/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
961/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
962/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
963/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
964/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
965/2012
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
966/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
967/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
968/2012
Päätös

Hyväksytty

10. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
969/2012
Päätös

Hyväksytty

11. Laki jäteverolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
970/2012
Päätös

Hyväksytty

12. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
971/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
972/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
973/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
974/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
975/2012
Päätös

Hyväksytty

17. Laki ilmailulain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
976/2012
Päätös

Hyväksytty

18. Laki väylämaksulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
977/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki ulkomaalaislain 181 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
978/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tullin hallinnosta

2. Laki tullilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

4. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta

5. Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

6. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

8. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

9. Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

10. Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

11. Laki jäteverolain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki autoverolain muuttamisesta

13. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

14. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

15. Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta

16. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

17. Laki ilmailulain muuttamisesta

18. Laki väylämaksulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

19. Laki ulkomaalaislain 181 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.11.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/2012 vp
Valmistunut

04.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 4, 6.-11., 16., 17. ja 19. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3. 5., 12.-15. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2012 Päättynyt PTK 124/2012 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 7
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2012

​​​​