HE 146/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1436/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2098

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/1991 vp
Valmistunut

20.11.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 89/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1991 Päättynyt PTK 90/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1991 Päättynyt PTK 92/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3116

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1991 Päättynyt PTK 93/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3182

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1991