Valtiopaivaasia HE 146/1998

HE 146/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle holhouslainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki holhoustoimesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
442/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
443/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
444/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
445/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
446/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki hallintomenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
447/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
448/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
449/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki lapsen elatuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
450/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
451/1999
Päätös

Hyväksytty

11) Laki esitutkintalain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
452/1999
Päätös

Hyväksytty

12) Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
453/1999
Päätös

Hyväksytty

13) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
454/1999
Päätös

Hyväksytty

14) Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
455/1999
Päätös

Hyväksytty

15) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
456/1999
Päätös

Hyväksytty

16) Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
457/1999
Päätös

Hyväksytty

17) Laki asianajajista annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
458/1999
Päätös

Hyväksytty

18) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
459/1999
Päätös

Hyväksytty

19) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
460/1999
Päätös

Hyväksytty

20) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
461/1999
Päätös

Hyväksytty

21) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
462/1999
Päätös

Hyväksytty

22) Laki perintökaaren muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.1999

Voimaantulo

01.12.1999

Säädöskokoelma
463/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki holhoustoimesta

2) Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä

3) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

4) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

5) Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

6) Laki hallintomenettelylain muuttamisesta

7) Laki avioliittolain muuttamisesta

8) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 22 ja 24 §:n muuttamisesta

9) Laki lapsen elatuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

11) Laki esitutkintalain 33 §:n muuttamisesta

12) Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

13) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

14) Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

15) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 29 §:n muuttamisesta

16) Laki työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

17) Laki asianajajista annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

18) Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

19) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

20) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

21) Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta

22) Laki perintökaaren muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.1998 Päättynyt PTK 118/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/1998 vp
Valmistunut

08.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 19/1998 vp
Valmistunut

25.11.1998

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/1998 vp
Valmistunut

25.11.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 160/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 161/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1998