Valtiopaivaasia HE 146/2005

HE 146/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Vahvistettu

22.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
1078/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2005

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.2005 Keskeytetty PTK 104/2005 3
13.10.2005 Päättynyt PTK 105/2005 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2005 vp
Valmistunut

18.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §, 5 § ja 13 § muutettuina ja että lakialoitteet LA 100/2004 vp ja LA 132/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2005 vp
Valmistunut

27.10.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 4 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2005 Keskeytetty PTK 124/2005 1
25.11.2005 Päättynyt PTK 126/2005 6 29-32
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2005 Keskeytetty PTK 127/2005 9
30.11.2005 Päättynyt PTK 128/2005 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​