Valtiopaivaasia HE 146/2007

HE 146/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.02.2010

Säädöskokoelma
1311/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.11.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2007 vp
Valmistunut

30.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 10 §:n 3 momentti ja verotaulukko 1 muutettuina, että lakialoite LA 89/2007 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 11/2007 vp hylätään.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 15/2007 vp
Valmistunut

22.11.2007

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 13/2007 vp
Valmistunut

22.11.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2007 Päättynyt PTK 91/2007 14
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​