Valtiopaivaasia HE 147/1991

HE 147/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain 18 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työllisyyslain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1732/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1991

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Skog

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1989

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Pp 22.10. PTK 67/1991 2095
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991 2224
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 9/1991 vp
Valmistunut

12.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/1991 vp
Valmistunut

14.11.1991

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991 3699

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1991 Keskeytynyt PTK 111/1991 3824
17.12.1991 Päättynyt PTK 114/1991 3864 47
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1991 Pp seuraavaan ist. PTK 117/1991 4055 20
21.12.1991 Päättynyt PTK 118/1991 4111 44, 45

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991