Valtiopaivaasia HE 147/1993

HE 147/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvahinkolain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
973/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
974/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki potilasvahinkolain muuttamisesta

2) Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Österman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2635

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1993 Päättynyt PTK 101/1993 2783

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/1993 vp
Valmistunut

15.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3496

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 122/1993 3533
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3767 5

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1993