Valtiopaivaasia HE 147/1994

HE 147/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki maatalouden interventiorahastosta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1206/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalouden interventiorahastosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.1994 Päättynyt PTK 75/1994 2601
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/1994 vp
Valmistunut

04.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 4/1994 vp
Valmistunut

20.09.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994 3168

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994 3176
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3195
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1994 Poistettu PTK 117/1994 4689
15.11.1994 Poistettu PTK 118/1994 4919
16.11.1994 Poistettu PTK 119/1994 5014
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994 5145
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5154

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom (VaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1994

​​​​