Valtiopaivaasia HE 147/1996

HE 147/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain sekä merilain 18 luvun muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1997

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
97/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merilain 18 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1997

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
98/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki merilain 18 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kurkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996 3640

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 126/1996 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1996 Päättynyt PTK 127/1996 4032

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4062
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996 4290

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1996

​​​​