HE 147/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE:iin 1, 75 ja 147/1998 vp sisältyvistä lakiehdotuksista eduskunta teki päätöksen yhdessä samalla kertaa.

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

2) Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Palmgren

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/1998 vp
Valmistunut

02.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.1999 Päättynyt PTK 198/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1999 Keskeytynyt PTK 200/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1999

Vastaus
EV 286/1998 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp