Valtiopaivaasia HE 147/1998

HE 147/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE:iin 1, 75 ja 147/1998 vp sisältyvistä lakiehdotuksista eduskunta teki päätöksen yhdessä samalla kertaa.

Päätökset

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2) Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

2) Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Palmgren

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 12/1998 vp
Valmistunut

02.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 195/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.1999 Päättynyt PTK 198/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Keskeytynyt PTK 200/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp

​​​​