Valtiopaivaasia HE 147/2010

HE 147/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1399/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1400/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1401/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Säädöskokoelma
1402/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1403/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

4. Laki ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

5. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Parkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2010 Päättynyt PTK 86/2010 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 51/2010 vp
Valmistunut

02.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 132/2007 vp, LA 141/2007 vp, LA 52/2008 vp, LA 55/2008 vp, LA 102/2008 vp, LA 116/2008 vp LA 129/2008 vp, LA 19/2009 vp, LA 76/2009 vp, LA 102/2009 vp ja LA 14/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 60/2009 vp, TPA 62/2009 vp, TPA 15/2010 vp, TPA 73/2010 vp, TPA 80/2010 vp ja TPA 84/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 12/2010 vp
Valmistunut

27.10.2010

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 24/2010 vp
Valmistunut

25.11.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 18/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 20/2010 vp
Valmistunut

29.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2010 Keskeytetty PTK 125/2010 7
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 2 5-9
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2010 Keskeytetty PTK 129/2010 4
14.12.2010 Päättynyt PTK 131/2010 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2010