HE 147/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Voimaantulo

11.12.2012

Säädöskokoelma
734/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Niskanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/2012 vp
Valmistunut

23.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta antaa 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Suomen Pankille Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtävästä kahdenvälisestä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2012 Päättynyt PTK 118/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta antoi suostumuksen valtiontakuuseen mietinnön mukaisesti. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.2012

Vastaus
EV 135/2012 vp