HE 148/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
975/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2635

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1993 Päättynyt PTK 101/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2783

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1993 vp
Valmistunut

07.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 112/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 116/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3484

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.10.1993