Valtiopaivaasia HE 148/1994

HE 148/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Vahvistettu

30.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1059/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.1994 Päättynyt PTK 75/1994 1556

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/1994 vp
Valmistunut

04.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13 a/1994 vp
Valmistunut

04.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994 3169

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994 3176
07.10.1994 Keskeytynyt PTK 94/1994 3195
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5162
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994 5255 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § VJ 66 § (MmVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 2