Valtiopaivaasia HE 148/1996

HE 148/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion aluehallintoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Lääninhallituslaki

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
22/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
23/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
24/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
25/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7) Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

8) Laki työturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 a ja 10 b §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10) Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
26/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki nuorisotyölain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
27/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki palkkaturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
28/1997
Päätös

Hyväksytty

13) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
29/1997
Päätös

Hyväksytty

14) Laki porotalouslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
30/1997
Päätös

Hyväksytty

15) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
31/1997
Päätös

Hyväksytty

16) Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
32/1997
Päätös

Hyväksytty

17) Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
33/1997
Päätös

Hyväksytty

18) Laki siemenkauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
34/1997
Päätös

Hyväksytty

19) Laki kasvinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
35/1997
Päätös

Hyväksytty

20) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
36/1997
Päätös

Hyväksytty

21) Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
37/1997
Päätös

Hyväksytty

22) Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
38/1997
Päätös

Hyväksytty

23) Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
39/1997
Päätös

Hyväksytty

24) Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
40/1997
Päätös

Hyväksytty

25) Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
41/1997
Päätös

Hyväksytty

26) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
42/1997
Päätös

Hyväksytty

27) Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
43/1997
Päätös

Hyväksytty

28) Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
44/1997
Päätös

Hyväksytty

29) Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
45/1997
Päätös

Hyväksytty

30) Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
46/1997
Päätös

Hyväksytty

31) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
47/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Lääninhallituslaki

2) Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista

3) Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

4) Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5) Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

6) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

7) Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta

8) Laki työturvallisuuslain 11 §:n muuttamisesta

9) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 a ja 10 b §:n muuttamisesta

10) Laki liikuntalain muuttamisesta

11) Laki nuorisotyölain 3 §:n muuttamisesta

12) Laki palkkaturvalain muuttamisesta

13) Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta

14) Laki porotalouslain muuttamisesta

15) Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta

16) Laki kolttalain muuttamisesta

17) Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

18) Laki siemenkauppalain muuttamisesta

19) Laki kasvinsuojelulain muuttamisesta

20) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta

21) Laki emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun lain muuttamisesta

22) Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

23) Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

24) Laki kalastuslain muuttamisesta

25) Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

26) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

27) Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain muuttamisesta

28) Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta

29) Laki yritystuesta annetun lain muuttamisesta

30) Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

31) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Kilpi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Keskeytynyt PTK 120/1996 3688
11.10.1996 Päättynyt PTK 122/1996 3793

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/1996 vp
Valmistunut

04.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 23/1996 vp
Valmistunut

20.11.1996

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 18/1996 vp
Valmistunut

13.11.1996

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 15/1996 vp
Valmistunut

19.11.1996

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 37/1996 vp
Valmistunut

14.11.1996

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 19/1996 vp
Valmistunut

21.11.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 164/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1996 Keskeytynyt PTK 165/1996 5230
07.12.1996 Päättynyt PTK 166/1996 5310

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1996 SuV:aan PTK 167/1996 5368 1-3
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996 5382
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

167 07.12.1996 eduskunta hyväksynyt ed Mikkolan ehdotuksesta käsittelyn pohjaksi I vastalauseen mukaiset lakiehdotukset. Lakiehdotukset 5.-9. hylätty Jatk. 2 K 168 07.12.1996

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/1996 vp
Valmistunut

07.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5518 6-8

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 3

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot