HE 148/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion Koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta

Huomautus

Kumottava laki: 459/46

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion Koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.11.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
1022/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion Koitajoessa omistama koskiomaisuus Imatran Voima Osakeyhtiölle annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rinkineva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/1997 vp
Valmistunut

24.10.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 135/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1997 Päättynyt PTK 137/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1997 Päättynyt PTK 138/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.11.1997

Vastaus
EV 150/1997 vp