HE 148/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki järjestyksenvalvojista

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
533/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkoilulain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
534/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
535/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
536/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki järjestyksenvalvojista

2) Laki ulkoilulain 22 §:n muuttamisesta

3) Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta

4) Laki rikoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisijohtaja Toivonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 33/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Vastaus
EV 301/1998 vp