Valtiopaivaasia HE 148/1998

HE 148/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki järjestyksenvalvojista

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
533/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2) Laki ulkoilulain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
534/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
535/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
536/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki järjestyksenvalvojista 2) Laki ulkoilulain 22 §:n muuttamisesta 3) Laki merimieslain 74 §:n muuttamisesta 4) Laki rikoslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.10.1998

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Poliisijohtaja Toivonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.1998 Päättynyt PTK 121/1998
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 33/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 44/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999