Valtiopaivaasia HE 148/1999

HE 148/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden perustuslakeihin viittaavien säännösten tarkistamisesta

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1250/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yliopistolain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1251/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1252/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1253/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1254/1999
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1255/1999
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1256/1999
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kokoontumislain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1257/1999
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
1258/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n muuttamisesta

2. Laki yliopistolain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

3. Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

6. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki kokoontumislain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki vaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.11.1999

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.1999 Päättynyt PTK 90/1999 16
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 7/1999 vp
Valmistunut

30.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään seuraavaan istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 101/1999 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.1999