Valtiopaivaasia HE 148/2006

HE 148/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi sekä siirrettäviä lainoja ja myyntihintasaamisia koskevien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
78/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
79/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
80/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kolttalain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
81/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
82/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
83/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
84/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
85/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
86/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

15.02.2007

Säädöskokoelma
87/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi

2. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kolttalain muuttamisesta

5. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

6. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

7. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

8. Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

10. Laki vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2006

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2006 Päättynyt PTK 87/2006 10
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 12/2006 vp
Valmistunut

23.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 13 § muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 39/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.01.2007