Valtiopaivaasia HE 148/2007

HE 148/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Verohallinnosta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
237/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
238/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
239/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
240/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
241/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
242/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki arpajaisverolain 16 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
243/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
244/2008
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kiinteistöverolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
245/2008
Päätös

Hyväksytty

10. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
246/2008
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
247/2008
Päätös

Hyväksytty

12. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
248/2008
Päätös

Hyväksytty

13. Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
249/2008
Päätös

Hyväksytty

14. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
250/2008
Päätös

Hyväksytty

15. Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
251/2008
Päätös

Hyväksytty

16. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
252/2008
Päätös

Hyväksytty

17. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
253/2008
Päätös

Hyväksytty

18. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
254/2008
Päätös

Hyväksytty

19. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
255/2008
Päätös

Hyväksytty

20. Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
256/2008
Päätös

Hyväksytty

21. Laki suhdannetalletuslain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
257/2008
Päätös

Hyväksytty

22. Laki rakennusverolain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
258/2008
Päätös

Hyväksytty

23. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
259/2008
Päätös

Hyväksytty

24. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.04.2008

Voimaantulo

01.05.2008

Säädöskokoelma
260/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Verohallinnosta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

3. Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

4. Laki veronkantolain muuttamisesta

5. Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

6. Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

7. Laki arpajaisverolain 16 ja 18 §:n muuttamisesta

8. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

9. Laki kiinteistöverolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

10. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

11. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

12. Laki autoverolain muuttamisesta

13. Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta

14. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

15. Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 31 §:n muuttamisesta

16. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

17. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

18. Laki verontilityslain muuttamisesta

19. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta

20. Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

21. Laki suhdannetalletuslain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

22. Laki rakennusverolain 25 §:n muuttamisesta

23. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

24. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.11.2007

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 5/2008 vp
Valmistunut

11.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-24. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/2008 vp
Valmistunut

06.03.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2008 Päättynyt PTK 24/2008 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2008