HE 149/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle siviilipalveluslaiksi ja laiksi palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Siviilipalveluslaki

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1723/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1724/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Siviilipalveluslaki

2) Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Hiltunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1991 Poistettu PTK 72/1991
29.10.1991 Pp 5.11. PTK 74/1991
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991 4
Istuntopöytäkirjan sivu

2309

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 4/1991 vp
Valmistunut

05.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 104/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 105/1991 9-13
Istuntopöytäkirjan sivu

3465

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3561

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot