Valtiopaivaasia HE 149/1994

HE 149/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1100/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Viljanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.1994 Päättynyt PTK 75/1994 2601
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/1994 vp
Valmistunut

03.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/1994 vp
Valmistunut

30.09.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 90/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Päättynyt PTK 91/1994 3120

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1994 Keskeytynyt PTK 92/1994 3172
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3195
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.1994 Poistettu PTK 117/1994 4689
15.11.1994 Poistettu PTK 118/1994 4919
16.11.1994 Poistettu PTK 119/1994 5014
17.11.1994 Keskeytynyt PTK 120/1994 5145
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5154

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​