HE 149/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain 49 §:n ja patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhdistyslain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1380/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1381/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhdistyslain 49 §:n muuttamisesta

2) Laki patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1995 Päättynyt PTK 82/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2172

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/1995 vp
Valmistunut

27.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 88/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 89/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 90/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2444

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2496

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1995

Vastaus
EV 94/1995 vp