Valtiopaivaasia HE 149/1996

HE 149/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Kuntien valtionosuuslaki

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1147/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1148/1996
Päätös

Hyv. kiireellisenä

3) Laki kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1149/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1150/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1151/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki peruskoululain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1152/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1153/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1154/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1155/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1156/1996
Päätös

Hyväksytty

11) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1157/1996
Päätös

Hyväksytty

12) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1158/1996
Päätös

Hyväksytty

13) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1159/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

14) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1160/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

15) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1161/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

16) Laki opintokeskuslain 8 ja 18 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki opintokeskuslain muuttamisesta, HaVM 24/1996 vp)

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1162/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

17) Laki eräisiin opetustointa koskeviin lakeihin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1163/1996
Päätös

Hyväksytty

18) Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1164/1996
Päätös

Hyväksytty

19) Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1165/1996
Päätös

Hyväksytty

20) Laki museolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1166/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Kuntien valtionosuuslaki

2) Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

3) Laki kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

6) Laki peruskoululain eräiden säännösten kumoamisesta

7) Laki lukiolain muuttamisesta

8) Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta

9) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

10) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

11) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta

12) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

13) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta

14) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

15) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta

16) Laki opintokeskuslain 8 ja 18 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki opintokeskuslain muuttamisesta, HaVM 24/1996 vp)

17) Laki eräisiin opetustointa koskeviin lakeihin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta

18) Laki liikuntalain muuttamisesta

19) Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta

20) Laki museolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1996

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ollinkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3570

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1996 Poistettu PTK 120/1996 3778
22.10.1996 Päättynyt PTK 123/1996 3808

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/1996 vp
Valmistunut

29.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/1996 vp
Valmistunut

19.11.1996

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/1996 vp
Valmistunut

15.11.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1996 Päättynyt PTK 160/1996 5048

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1996 Keskeytynyt PTK 161/1996 5117
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5124 1-15
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5570 9-11

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

2) VJ 67 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 5