Valtiopaivaasia HE 149/2003

HE 149/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

15.05.2004

Säädöskokoelma
330/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

15.05.2004

Säädöskokoelma
331/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

15.05.2004

Säädöskokoelma
332/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

15.05.2004

Säädöskokoelma
333/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2003 Päättynyt PTK 99/2003 25
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2004 vp
Valmistunut

04.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 3. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004 11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2004 Poistettu PTK 25/2004 7
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​