Valtiopaivaasia HE 149/2006

HE 149/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Päätökset

1. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
273/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
274/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
275/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
276/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

2. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2006 Päättynyt PTK 87/2006 11
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 33/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 19/2006 vp
Valmistunut

16.11.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.01.2007 Päättynyt PTK 140/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin