HE 149/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
273/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
274/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
275/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.08.2007

Säädöskokoelma
276/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

2. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta

4. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.2006 Päättynyt PTK 87/2006
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 33/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.01.2007 Päättynyt PTK 140/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.01.2007 Päättynyt PTK 142/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2007

Vastaus
EV 251/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin