Valtiopaivaasia HE 149/2014

HE 149/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.09.2015

Säädöskokoelma
1097/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.09.2015

Säädöskokoelma
1098/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.2014

Voimaantulo

01.09.2015

Säädöskokoelma
1099/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

2. Laki yhdistyslain muuttamisesta

3. Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kotala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014 31
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014 30
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014 31
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014 30
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 19/2014 vp
Valmistunut

04.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2014 Päättynyt PTK 110/2014 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 27
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 8 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.2014