Valtiopaivaasia HE 15/1992

HE 15/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaisverolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Arpajaisverolaki

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
552/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki leimaverolain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
553/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
554/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Arpajaisverolaki

2) Laki leimaverolain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

3) Laki tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.03.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

424

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992 473

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1992 vp
Valmistunut

15.05.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992 2343

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992 2354
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 2379 44
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2516 10

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

​​​​