HE 15/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arpajaisverolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Arpajaisverolaki

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
552/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki leimaverolain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
553/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
554/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Arpajaisverolaki

2) Laki leimaverolain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

3) Laki tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

424

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

473

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 75/1992 vp
Päätös

Keskiviikon toiseen istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 77/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Keskeytynyt PTK 78/1992
11.06.1992 Päättynyt PTK 79/1992 44
Istuntopöytäkirjan sivu

2354

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 10
Istuntopöytäkirjan sivu

2516

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1