HE 15/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain, verotuslain 85 §:n ja moottoriajoneuvoverosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
318/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verotuslain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
319/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
320/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

2) Laki verotuslain 85 §:n muuttamisesta

3) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

214

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

252

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/1994 vp
Valmistunut

18.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

627

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

731

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994